Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-21 ( Imieniny: Alicji, Alojzego)

BIP - PKGKŁ Sp. z o.o. - Władze P.K.G.K.Ł. Sp. z o.o.

Władze P.K.G.K.Ł. Sp. z o.o.

Zarząd:

Stanowisko: Prezes Zarządu
mgr Sebastian Kwiatkowski


Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Stasiak
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Waldemar Przyrowski
Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Piotrowski
Członek Rady Nadzorczej - Bogdan Mrozowski

Rada Nadzorcza złożona jest z czterech osób z czego trzech członków wyznacza Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, zaś jeden jest wybierany przez pracowników jako ich przedstawiciel zgodnie z Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej P.K.G.K.Ł. Sp. z o.o., Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Do Kompetencji Rady Nadzorczej (min. na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego) należy:

- sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach Przedsiębiorstwa,
- coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli,
- stawianie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
- nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu,
- zezwalanie Zarządowi na dokonywanie zakupów i zbywania majątku trwałego do wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą,
- w szczególnie ważnych przypadkach zawieszenie w czynnościach członków Zarządu,


Do kompetencji Zarządu należy:

reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem,
ustanawianie prokury,
prowadzenie rachunków Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i uzyskanie oceny biegłych rewidentów,
opracowywanie niezbędnych regulaminów normujących wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa Spółki,
inne sprawy, których kodeks spółek handlowych, ustawy lub akt założycielski Spółki nie zastrzegają dla innych organów.

Prokurenci:

Prokura samoistna: Agnieszka Kubiak
Prokura samoistna: Jarosław Graszka
Prokura samoistna : Liliana Lewandowska - Strehl
Prokura  samoistna:  Barbara Wojciechowska

Zadania, zakres działania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność Władz Spółki określają:

- akt założycielski Spółki,
- kodeks spółek handlowych,
- kodeks cywilny,
- inne obowiązujące akty prawne i Regulamin organizacyjny.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-20 12:25:50przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez:
Zmodyfikowano:2023-11-23 15:21przez:
Podmiot udostępniający: BIP - PKGKŁ Sp. z o.o.
Odwiedziny:1020

Rejestr zmian

  • [2023-11-23 15:21:55]Zmiana statusu prokury
  • [2023-08-31 09:38:46]Zmiana prokurentów
  • [2023-07-18 07:41:25]Zmiany w Radzie Nadzorczej
  • [2023-02-01 14:42:59]Usunięcie zastępcy Prezesa
  • [2021-12-29 07:43:21]Zmiana w Radzie Nadzorczej
  • [2021-04-28 07:06:24]Zzmiana Z-cy Prezesa Spółki
  • [2021-03-25 14:07:46]Dodano Prokurenta LLS
  • [2021-01-18 14:21:03]Usunięcie prokury S. Turkowski
  • [2020-11-20 12:27:27]Zmiana adresu strony WWW
  • [2020-11-20 12:24:41]Zmiana adresu strony

Banery/Logo