Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-21 ( Imieniny: Alicji, Alojzego)

BIP - PKGKŁ Sp. z o.o. - Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw

Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).
Skargi należy adresować:
Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 44
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. +48 (42) 211-13-19; 211-13-05; 211-13-18
fax: +48 (42) 211-13-06
e-mail: biuro@pkgkl.pl;


Sprawy awarii można zgłaszać przez całą dobę na Telefon interwencyjny: 609 050 264.
Interesanci przyjmowani są:
Sekretariat
Czynny: poniedziałek-piątek od 07.00 do 15.00
Zespół Obsługi Klienta
czynny: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
wtorek – od 7.00 do 17.00
środa - 13:00 - 15:00

Dział Gospodarki Wod-Kan
czynny: poniedziałek - piątek od 8:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 15:00

Dział Gospodarki Mieszkaniowej
czynny: poniedziałek środa czwartek, piątek od 7:00 do 15:00
wtorek od 10:00 do 17:00

Kasa
czynna:
poniedziałek:   07:30 – 13:30,  przerwa: 10:00 – 10:15
wtorek:                10:30 – 16:00  przerwa:  13:00 – 13:15 
czwartek:           07:30 – 13:30   przerwa:  10:00 – 10:15

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zawarcie umowy z odbiorcą indywidualnym, wymagane dokumenty:
protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza lub protokół odbioru przyłącza (w przypadku nowych odbiorców),
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
dowód osobisty,
wniosek
opłaty: brak
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni
Komórka odpowiedzialna : Zespół Sprzedaży; pok. 2

Zawarcie umowy z firmą, wymagane dokumenty :
protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza lub protokół odbioru przyłącza (w przypadku nowych odbiorców),
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej, odpis KRS,
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wniosek.
opłaty: brak
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni
Komórka odpowiedzialna: Zespół Sprzedaży; pok. 2

Przepisanie umowy na nowego właściciela budynku, wymagane dokumenty :

protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza,
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
dowód osobisty,
wniosek.
opłaty: brak
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni
Komórka odpowiedzialna: Zespół Sprzedaży; pok. 2
Dodatkowe informacje: niezbędne jest ostateczne rozliczenie za zużytą wodę i odbierane ścieki z P.K.G.K.Ł. Sp. z o.o. przez zdającego (podać stan wodomierza).

Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków są zawierane na zasadach określonych w:

  1. Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca
    2001 r.
  2. Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wydawanie warunków technicznych:

Podłączenia do sieci, wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie warunków;
dokument potwierdzający - tytuł prawny uprawniający do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;
mapa geodezyjna z lokalizacją nieruchomości;
OPŁATY: 72,00zł + 23% VAT = 88,56 zł brutto
TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY: 14 dni
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA: Dział Gospodarki Wod-kan; pok. 20

Na montaż wodomierza-podlicznika służącego do rozliczania ilości wody zużytej bezpowrotnie, wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie warunków
opłaty: 72,00zł + 23% VAT = 88,56 zł brutto
Termin załatwienia sprawy: 14 dni
Komórka odpowiedzialna: Dział Gospodarki Wod-kan; pok. 20

Uzgodnienie dokumentacji technicznej, wymagane dokumenty:
dokumentacja projektowa
aktualne uprawnienia projektanta
opłaty: 54,00zł + 23% VAT = 66,42 zł brutto
Termin załatwienia sprawy: umowny
Komórka odpowiedzialna: Dział Gospodarki Wod-kan; pok. 20

Odbiory przyłączy wod. - kan. wymagane dokumenty:
Uzgodniony projekt przyłączy wod-kan
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (z potwierdzeniem ewidencji)
Protokół odbioru pasa drogowego
opłaty: 108,00zł + 23% VAT = 132,84 zł brutto
Termin załatwienia sprawy: umowny
Komórka odpowiedzialna: Dział Gospodarki Wod-kan; pok. 20

Przyłączenie do sieci-wykonanie nawiertu, wymagane dokumenty:
projekt techniczny przyłącza uzgodniony z P.K.G.K.Ł. Sp. z o.o.
uprawnienia wykonawcy w zakresie wykonywania instalacji wod-kan
opłaty: wg cennika
Termin załatwienia sprawy: umowny
Komórka odpowiedzialna: Dział Gospodarki Wod-kan; pok. 20

Zgłoszenie wodomierza do ekspertyzy, wymagane dokumenty:
zgłoszenie reklamacji wodomierza
polecenie wymiany wodomierza
opłaty: w wypadku gdy w wyniku ekspertyzy wodomierz okaże się sprawny, klient ponosi koszty
wykonania ekspertyzy i demontażu wodomierza
Termin załatwienia sprawy: do 3 miesięcy
Komórka odpowiedzialna: Dział Gospodarki Wod-kan; pok. 20


Ewidencje, rejestry, archiwa:
Rejestr pracowników i byłych pracowników,
- Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki,
- Rejestr przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- Archiwum zakładowe (w tym techniczne),
- Rejestr dokumentacji technicznej,
- Rejestr odbiorców usług w zakresie rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków,
- Rejestr dokumentacji organów Spółki,
- Rejestr umów przyłączeniowych sieci wod-kan,
- Rejestr przyłączy wod-kan,
- Rejestr umów kupna sprzedaży sieci wod-kan.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-20 13:15:16przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez:
Zmodyfikowano:2021-12-29 07:51przez:
Podmiot udostępniający: BIP - PKGKŁ Sp. z o.o.
Odwiedziny:651

Rejestr zmian

  • [2021-12-29 07:51:16]Korekty edycyjne
  • [2021-10-29 14:41:19]Zmiana godzin pracy BOK
  • [2021-10-29 14:34:30]Zmiana godzin pracy Kasy
  • [2020-11-20 13:01:59]Zmiana adresu strony WWW

Banery/Logo